Kurs “M贸j Pierwszy Beauty Biznes”

User Avatar
(0 Opinia)
900.00 zł
 • Twoje Stanowisko Pracy 1

  • Wyk艂ad1.1
   Twoje Stanowisko Pracy
 • Kuferek Wiza偶ystki 1

  • Wyk艂ad2.1
   Kuferek Wiza偶ystki
 • Marketing i Biznes 1

  • Wyk艂ad3.1
   Marketing i Biznes
 • Foto i Wideo Okiem Eksperta 1

  • Wyk艂ad4.1
   Foto i Wideo Okiem Eksperta
 • 20.000z艂 Dofinansowania na Tw贸j Beauty Biznes 1

  • Wyk艂ad5.1
   20.000z艂 dofinansowania na Tw贸j Beauty Biznes
 • Dzia艂ano艣膰 Gospodarcza Wiza偶ystki od A do Z 1

  • Wyk艂ad6.1
   Dzia艂ano艣膰 Gospodarcza Wiza偶ystki od A do Z
 • BONUSY + Certyfikat 3

  • Wyk艂ad7.1
   Odbierz Certyfikat
  • Wyk艂ad7.2
   Pobierz Presety
  • Wyk艂ad7.3
   Do艂膮cz do grupy Ekspertek DrMakeUp

Opinie

艢rednia ocena

0
0 ocen

Szczeg贸艂owa ocena

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
900.00 zł
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystaj膮c z serwisu akceptujesz nasz膮 polityk臋 cookies. View more
Cookies settings
Akceptuj臋
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

搂1. Postanowienia og贸lne

 1. Polityka prywatno艣ci i wykorzystywania plik贸w cookies w serwisie internetowym聽https://drmakeup.pl; (dalej: 鈥濸olityka鈥) zosta艂a stworzona i przyj臋ta przez firm臋 TEAMBLACHU B艂a偶ej Chy艂a, 3 maja 37E/20, 81-396, Gdynia, NIP: 5862316324.
 2. Terminy u偶yte w Polityce oznaczaj膮:
  1. Serwis: serwis internetowy聽https://drmakeup.pl;
  1. U偶ytkownik: podmiot korzystaj膮cy z publicznie dost臋pnego Serwisu;
  1. W艂a艣ciciel: TEAMBLACHU B艂a偶ej Chy艂a, 3 maja 37E/20, 81-396, Gdynia, NIP: 5862316324;
  1. Cookies: pliki tekstowe, wysy艂ane przez Serwis i zapisywane na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika, z kt贸rego U偶ytkownik korzysta podczas przegl膮dania stron internetowych. Pliki zawieraj膮 informacje niezb臋dne do prawid艂owego funkcjonowania Serwisu. Cookies najcz臋艣ciej zawieraj膮 nazw臋 domeny serwisu internetowego, z kt贸rego pochodz膮, czas ich przechowywania na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz numer.
 3. Celem Polityki jest w szczeg贸lno艣ci:
  1. przedstawienie U偶ytkownikom informacji dotycz膮cych wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego oraz dobre praktyki;
  1. zapewnienie U偶ytkownikom ochrony prywatno艣ci w zakresie odpowiadaj膮cym standardom i wymogom okre艣lonym w obowi膮zuj膮cych przepisach prawa.
 4. W艂a艣ciciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotycz膮cych U偶ytkownik贸w do niezb臋dnego minimum, wymaganego do 艣wiadczenia na ich rzecz us艂ug oraz w zakresie zgody udzielonej przez U偶ytkownika oraz prowadzenia newslettera, maj膮cego na celu informowanie U偶ytkownik贸w, kt贸rzy zarejestruj膮 si臋 w Serwisie o najnowszych produktach oraz promocjach.
 5. W celu uzyskania pe艂nego dost臋pu poprzez Serwis do tre艣ci i us艂ug oferowanych przez W艂a艣ciciela, nale偶y zaakceptowa膰 postanowienia Regulaminu oraz zasady wynikaj膮ce z Polityki Prywatno艣ci.
 6. Zastosowanie maj膮 m.in. nast臋puj膮ce przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2019.2460 t.j. ze zm.);
  1. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U. 2019.123 t.j. ze zm.);
  1. Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych, Dz.U. L 119 z 4.5.2016 ze zm.)
  1. ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1791 ze zm.).

搂 2. Ochrona prywatno艣ci i danych osobowych

I. Klauzula informacyjna

TEAMBLACHU B艂a偶ej Chy艂a jako administrator danych osobowych, maj膮c na wzgl臋dzie przepisy z art. 13 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych, zwane RODO, Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), przedstawia informacje dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych:
 1. Administratorem danych osobowych jest TEAMBLACHU B艂a偶ej Chy艂a. Siedziba Administratora mie艣ci si臋 przy ul. Beskidzkiej 66 m. 1, 91-611 艁贸d藕. Z Administratorem mo偶na kontaktowa膰 si臋 przez adres mailowy: kontakt@drmakeup.pl, listownie oraz pod numerami tel. +793-083-222.
 2. W zale偶no艣ci od celu, w jakim dane s膮 przetwarzane oraz formy kontaktu z TEAMBLACHU B艂a偶ej Chy艂a mog膮 by膰 Pa艅stwo poproszeni o podanie mniejszego lub wi臋kszego zakresu informacji niezb臋dnych do realizacji us艂ug oferowanych przez TEAMBLACHU B艂a偶ej Chy艂a, tj: imi臋 i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, dane niezb臋dne do wystawienia faktury etc.
 3. Dane osobowe przetwarzane mog膮 by膰 przetwarzane w celu:
  1. dostarczenia informacji dotycz膮cych produkt贸w oferowanych przez TEAMBLACHU B艂a偶ej Chy艂a (marketing drog膮 mailow膮 i smsow膮, analiza zainteresowa艅 klienta w celu proponowania mu opcji zakupowych najbardziej odpowiadaj膮cych potrzebom),
  1. obs艂ugi kontakt贸w z klientami i innymi zainteresowanymi osobami, w tym realizacji zapyta艅,
  1. wysy艂ki newslettera,
  1. realizacji wsp贸艂pracy biznesowej,
  1. administrowania stron膮 internetow膮, prowadzenia bloga,
  1. zawarcia i realizacji umowy, a tak偶e dokonywania rozlicze艅 w zwi膮zku ze 艣wiadczonymi us艂ugami, zgodnie ze standardami oraz realizowania obowi膮zk贸w administratora wynikaj膮cych z przepis贸w powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa,
  1. dochodzenia roszcze艅 zwi膮zanych z zawart膮 umow膮, celem egzekucji nale偶no艣ci oraz reklamacji.
 4. W zale偶no艣ci od przypadku, podstaw膮 przetwarzania danych osobowych mo偶e by膰:
  1. zgoda w odniesieniu do realizacji kontakt贸w, pozostawania w bazie klient贸w, wysy艂ki newslettera i informacji handlowych drog膮 mailow膮 i smsow膮 (art. 6 ust. 1 lit. a RODO: osoba, kt贸rej dane dotycz膮 wyrazi艂a zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi臋kszej liczbie okre艣lonych cel贸w), kt贸ra mo偶e by膰 wycofana w ka偶dym czasie, przy czym wycofanie zgody nie ma wp艂ywu na legalno艣膰 przetwarzania danych osobowych w czasie obowi膮zywania zgody), przy czym TEAMBLACHU B艂a偶ej Chy艂a聽 pozyskuje zgody na podstawie przepis贸w RODO, ustawy Prawo telekomunikacyjne i Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug elektronicznych;
  1. zawarcie i realizacja umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮, lub do podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy);
  1. obowi膮zek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na administratorze);
  1. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez administratora lub przez stron臋 trzeci膮, z wyj膮tkiem sytuacji, w kt贸rych nadrz臋dny charakter wobec tych interes贸w maj膮 interesy lub podstawowe prawa i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮). Powo艂ujemy si臋 na uzasadniony interes TEAMBLACHU B艂a偶ej Chy艂a podczas analizy, rozwoju, usprawniania i optymalizacji strony internetowej, produkt贸w i us艂ug (przede wszystkim w celu zapewnienia bezpiecze艅stwa strony internetowej, sieci i system贸w), a tak偶e dochodzenia roszcze艅 zwi膮zanych z zawart膮 umow膮, celem egzekucji nale偶no艣ci czy reklamacji.
 5. Do danych osobowych zbieranych przez TEAMBLACHU B艂a偶ej Chy艂a maj膮 bezpo艣redni dost臋p jedynie upowa偶nieni pracownicy oraz uprawnione i upowa偶nione osoby oraz podmioty, kt贸rym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych um贸w powierzenia przetwarzania danych na mocy art. 28 RODO (np. podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi ksi臋gowe, kurierskie, dostawcy us艂ug, m.in. system贸w informatycznych). Dane osobowe mog膮 by膰 udost臋pniane m.in. organom pa艅stwa na mocy przepis贸w prawa, lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepis贸w prawa, celem wykonania ci膮偶膮cych na Administratorze obowi膮zk贸w (np. poczcie, operatorom p艂atno艣ci).
 6. Dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres niezb臋dny do realizacji celu, dla kt贸rego zosta艂y one zebrane i s膮 przetwarzane (m.in. przez okres przechowywania dokumentacji dotycz膮cej um贸w, czy dokumentacji ksi臋gowej wynikaj膮cy z przepis贸w prawa), do ko艅ca okres贸w przedawnienia roszcze艅 zwi膮zanych z zawart膮 umow膮, natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody 鈥 do czasu jej wycofania. Okres przetwarzania danych mo偶e by膰 przed艂u偶ony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezb臋dne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszcze艅 lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim b臋d膮 wymaga膰 tego przepisy prawa albo wyra偶ona przez Pa艅stwa zgoda. Po up艂ywie okresu przetwarzania dane s膮 nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 7. Maj膮 Pa艅stwo nast臋puj膮ce prawa, o ile spe艂nione zostan膮 przes艂anki okre艣lone w przepisach art. 15-22 RODO i nie wy艂膮czaj膮 tego przepisy szczeg贸lne:
  1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
  1. prawo uzyskania kopii danych,
  1. prawo do sprostowania,
  1. prawo do usuni臋cia danych,
  1. prawo do ograniczenia przetwarzania (z wyj膮tkiem wa偶nych wzgl臋d贸w interesu publicznego Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej),
  1. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym profilowania),
  1. prawo do przenoszenia danych,
  1. prawo wycofania zgody poprzez mailowe poinformowanie TEAMBLACHU B艂a偶ej Chy艂a,
  1. oraz prawo do skargi 鈥 w przypadku uznania, 偶e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotycz膮ce ochrony danych osobowych (osoba, kt贸rej dane dotycz膮, mo偶e z艂o偶y膰 skarg臋 do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych uniemo偶liwi realizacj臋 us艂ug.
 9. TEAMBLACHU B艂a偶ej Chy艂a nie przekazuje danych osobowych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Za zgod膮 U偶ytkownika Serwisu, Administrator mo偶e dokonywa膰 profilowania poprzez obserwacj臋 i analiz臋 ostatnio przegl膮danych na stronie produkt贸w, w celu zaproponowania klientowi najbardziej interesuj膮cych go opcji zakupowych. Dla przyk艂adu analizowana mo偶e by膰 wielko艣膰 i cz臋stotliwo艣膰 zakup贸w oraz rodzaj wybieranych produkt贸w, aby lepiej dopasowa膰 wysy艂ane komunikaty lub wy艣wietlane na stronie informacje do potrzeb U偶ytkownika. Zgoda na profilowanie mo偶e zosta膰 w ka偶dym czasie wycofana, U偶ytkownikom przys艂uguje r贸wnie偶 prawo sprzeciwu wobec tego dzia艂ania. Prawo do sprzeciwu i wycofania zgody mo偶na zrealizowa膰 poprzez informacj臋 na adres: kontakt@drmakeup.pl. Pa艅stwa dane nie s膮 i nie b臋d膮 podlega艂y zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

II. Inne postanowienia

 1. W艂a艣ciciel przywi膮zuje wag臋 do poszanowania prywatno艣ci u偶ytkownik贸w odwiedzaj膮cych Serwis.
 2. Dane dotycz膮ce U偶ytkownik贸w przetwarzane s膮 przez W艂a艣ciciela zgodnie z powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, wytycznymi Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych i z zastosowaniem dobrych praktyk w przetwarzaniu danych.
 3. 聽W艂a艣ciciel dok艂ada szczeg贸lnej staranno艣ci w celu ochrony interes贸w os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, a w szczeg贸lno艣ci zapewnia, aby dane te by艂y:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w spos贸b przejrzysty dla Klient贸w i innych os贸b, kt贸rych dane dotycz膮;
  1. zbierane w konkretnych, wyra藕nych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w spos贸b niezgodny z tymi celami;
  1. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych s膮 przetwarzane;
  1. prawid艂owe i w razie potrzeby uaktualniane;
  1. przechowywane w formie umo偶liwiaj膮cej identyfikacj臋 osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przez okres nie d艂u偶szy, ni偶 jest to niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych dane te s膮 przetwarzane;
  1. przetwarzane w spos贸b zapewniaj膮cy odpowiednie bezpiecze艅stwo danych osobowych, w tym ochron臋 przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow膮 utrat膮, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc膮 odpowiednich 艣rodk贸w technicznych lub organizacyjnych.
 4. W艂a艣ciciel stosuje odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne, zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych osobowych odpowiedni膮 do charakteru, zakresu, kontekstu i cel贸w przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolno艣ci os贸b fizycznych.
 5. W艂a艣ciciel d膮偶y do systematycznego unowocze艣niania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych 艣rodk贸w ochrony danych osobowych, w szczeg贸lno艣ci W艂a艣ciciel zapewnia aktualizacje informatycznych 艣rodk贸w ochrony pozwalaj膮c膮 na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dost臋pem oraz innymi zagro偶eniami, p艂yn膮cymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 6. W艂a艣ciciel wdro偶y艂 w swojej organizacji i bie偶膮co aktualizuje System Zarz膮dzania Bezpiecze艅stwem Informacji.
 7. Ka偶demu U偶ytkownikowi, kt贸ry udost臋pni艂 W艂a艣cicielowi swoje dane, W艂a艣ciciel zapewnia poszanowanie praw os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi w tym zakresie przepisami prawa.
 8. Za zgod膮 U偶ytkownika Serwisu, Administrator mo偶e dokonywa膰 profilowania poprzez obserwacj臋 i analiz臋 ostatnio przegl膮danych na stronie produkt贸w, w celu zaproponowania klientowi najbardziej interesuj膮cych go opcji zakupowych. Dla przyk艂adu analizowana mo偶e by膰 wielko艣膰 i cz臋stotliwo艣膰 zakup贸w oraz rodzaj wybieranych produkt贸w, aby lepiej dopasowa膰 wysy艂ane komunikaty lub wy艣wietlane na stronie informacje do potrzeb U偶ytkownika. Pa艅stwa dane nie s膮 i nie b臋d膮 podlega艂y zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Zgoda na profilowanie mo偶e zosta膰 w ka偶dym czasie wycofana, U偶ytkownikom przys艂uguje r贸wnie偶 prawo sprzeciwu wobec tego dzia艂ania. Prawo do sprzeciwu i wycofania zgody mo偶na zrealizowa膰 poprzez informacj臋 na adres: kontakt@drmakeup.pl. Pa艅stwa dane nie s膮 i nie b臋d膮 podlega艂y zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 9. Osoba maj膮ca dost臋p do danych osobowych przetwarza je wy艂膮cznie na podstawie upowa偶nienia W艂a艣ciciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 10. Je艣li U偶ytkownik wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie danych w innych celach np. marketingowych i przesy艂ania informacji handlowych 鈥 dane b臋d膮 wykorzystywane jedynie do wysy艂ania e-maili lub sms贸w informacyjnych ze strony drmakeup.pl. Dane te przechowywane s膮 w systemie Mailchimp b膮d藕 Mailpoet. Dost臋p do nich mo偶e mie膰 dostawca systemu informatycznego. U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili zrezygnowa膰 z otrzymywania tych tre艣ci przesy艂aj膮c e-mail na adres kontakt@drmakeup.pl
 11. Je艣li U偶ytkownik doda komentarz na stronie drmakeup.pl to podane dane nie b臋d膮 wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane s膮 w WordPressie na serwerze w nazwa.pl, w celu zarz膮dzania moderowania ich. Dost臋p do nich mo偶e mie膰 dostawca systemu informatycznego.
 12. Dane osobowe podane podczas zam贸wienia w Sklepie Internetowym b臋d膮 wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zam贸wienia i wystawienia odpowiednich dokument贸w sprzeda偶y tj. Faktury VAT, jak i dochodzenia roszcze艅. Dost臋p do danych osobowych U偶ytkownika maj膮 tylko ci pracownicy firmy TEAMBLACHU B艂a偶ej Chy艂a, kt贸rzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityk膮 bezpiecze艅stwa danych osobowych i zobowi膮zani do poufno艣ci i ochrony, ponadto oraz pracownicy dostawcy serwisu, na kt贸rym oparte jest dzia艂anie sklepu 鈥 WordPress.
 13. Dane podane w trakcie sk艂adania zam贸wienia s膮 przetwarzane przez drmakeup.pl 聽i nast臋puj膮ce podmioty w podanym poni偶ej zakresie:
  1. imi臋 i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane s膮 firmom przewozowym:
  1. Poczta Polska
  1. Kurier DPD
  1. InPost
 14. W przypadku skorzystania z p艂atno艣ci z wykorzystaniem zewn臋trznego systemu p艂atno艣ci, wszelkie dane podane po przej艣ciu na stron臋 operatora p艂atno艣ci pozostaj膮 zarejestrowane wy艂膮cznie w jego bazie i nie s膮 w 偶aden spos贸b dost臋pne lub przechowywane przez聽www.drmakeup.pl
 15. Wsp贸艂pracujemy z nast臋puj膮cymi operatorami p艂atno艣ci i zalecamy zapoznanie si臋 z ich regulaminami:
  1. DotPay,聽www.dotpay.pl
  1. PayPal,聽www.paypal.com
  1. BLIK,聽www.blikmobile.com

搂 3. Cookies

 1. Cookies identyfikuje U偶ytkownika, co pozwala na dopasowanie tre艣ci witryny, z kt贸rej korzysta, do jego potrzeb. Zapami臋tuj膮c jego preferencje, umo偶liwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego tre艣ci, w tym reklam. W艂a艣ciciel stosuje Cookies, aby zagwarantowa膰 odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane s膮 wykorzystywane jedynie wewn膮trz firmy w celu optymalizacji dzia艂a艅.
 2. Cookies wykorzystywane s膮 w celu:
  1. dostosowania zawarto艣ci Serwisu do preferencji U偶ytkownika;
  1. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczeg贸lno艣ci poprzez rozpoznawanie urz膮dzenia ko艅cowego U偶ytkownika,
  1. tworzenia statystyk,
  1. utrzymania sesji U偶ytkownika,
  1. dostarczania U偶ytkownikowi tre艣ci reklamowych.
 3. Cookies mog膮 by膰 zamieszczane w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane s艂u偶膮 do monitorowania i sprawdzenia, w jaki spos贸b U偶ytkownicy korzystaj膮 z Serwisu, aby usprawnia膰 funkcjonowanie Serwisu zapewniaj膮c bardziej efektywn膮 i bezproblemow膮 nawigacj臋.
 5. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e w niekt贸rych przypadkach, niezale偶nych od W艂a艣ciciela, oprogramowanie zainstalowane przez U偶ytkownika na urz膮dzeniu ko艅cowym, s艂u偶膮ce do przegl膮dania stron internetowych (np. przegl膮darka internetowa) wprowadza domy艣lne przechowywanie Cookies w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika. U偶ytkownicy mog膮 dokona膰 w ka偶dym czasie zmiany ustawie艅 dotycz膮cych Cookies. Ustawienia te mog膮 zosta膰 zmienione mi臋dzy innymi w taki spos贸b, aby blokowa膰 automatyczn膮 ustawienia Cookies b膮d藕 informowa膰 o ich ka偶dorazowym zamieszczeniu w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika. Informacje szczeg贸艂owe w tym zakresie dost臋pne s膮 w ustawieniach i instrukcjach dotycz膮cych oprogramowania (przegl膮darki internetowej).
 6. U偶ytkownik w ka偶dej chwili ma mo偶liwo艣膰 wy艂膮czenia lub przywr贸cenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmian臋 ustawie艅 w przegl膮darce internetowej.
 7. Zmiana ustawie艅 stanowi wyra偶enie sprzeciwu, kt贸ry w przysz艂o艣ci mo偶e spowodowa膰 utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Ca艂kowite wy艂膮czenie opcji przyjmowania Cookies nie b臋dzie oznacza膰 braku mo偶liwo艣ci przegl膮dania tre艣ci zamieszczanych w Serwisie z zastrze偶eniem tych, do kt贸rych dost臋p wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawie艅 oznacza, 偶e dane b臋d膮 zamieszczone w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika (korzystanie z Serwisu b臋dzie powodowa膰 automatyczne zamieszczanie Cookies w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika nie powoduj膮 zmian konfiguracyjnych w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urz膮dzeniu.
 10. Informacje dotycz膮ce Cookies maj膮 zastosowanie r贸wnie偶 do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.
 11. Pliki cookie Google Analytics umo偶liwiaj膮 dzia艂anie funkcji tego narz臋dzia. Oprogramowanie to pomaga zdoby膰 i analizowa膰 informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przegl膮darki, liczby odwiedzaj膮cych stron臋, skuteczno艣ci kampanii marketingowych i czasu poszczeg贸lnych wizyt. Informacje te s艂u偶膮 do udoskonalenia strony internetowej聽www.drmakeup.pl.
 12. Pliki cookie Facebook umo偶liwiaj膮 dzia艂anie funkcji statystyk tego serwisu. Oprogramowanie to pomaga zdoby膰 i analizowa膰 informacje na temat wykorzystywanego skuteczno艣ci kampanii marketingowych. Informacje te s艂u偶膮 do udoskonalenia strony internetowej聽www.drmakeup.pl. oraz dopasowaniu reklam na Facebooku.
 13. Pliki cookie Google Adwords umo偶liwiaj膮 dzia艂anie funkcji tego narz臋dzia. Google AdWords wykorzystuje technologi臋 cookies w celu umo偶liwienia oceny poprawno艣ci i skuteczno艣ci prowadzonej dzia艂alno艣ci reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Informacje te s艂u偶膮 do udoskonalenia strony internetowej聽www.drmakeup.pl.
 14. Pliki cookie nie s膮 nigdy 艂膮czone z danymi podanymi przez u偶ytkownika, o kt贸rych mowa w II cz臋艣ci niniejszej polityki prywatno艣ci i stanowi膮 jedynie materia艂 do analizy statystycznej i mechanizm贸w korygowania b艂臋d贸w systemowych.
 15. Pliki te nie przechowuj膮 偶adnych informacji o charakterze poufnym.
 16. System informatyczny, z kt贸rego korzysta drmakeup.pl automatycznie gromadzi w logach dane zwi膮zane z urz膮dzeniem, z kt贸rego korzystasz 艂膮cz膮c si臋 z聽www.drmakeup.pl. Dane te gromadzone s膮 jedynie w celach statystycznych i dotycz膮: typu urz膮dzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przegl膮darki internetowej, rozdzielczo艣ci ekranu, g艂臋bi kolor贸w, IP, dostawcy us艂ug internetowych, czy adres wej艣cia na drmakeup.pl 聽i s膮 wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji drmakeup.pl 聽w celu zapewnienia jak najwi臋kszej wygody korzystania.

搂 4. Postanowienia ko艅cowe

 1. Polityka wchodzi w 偶ycie z dniem 1.12.2020 r. Zmiana tre艣ci Polityki mo偶e nast膮pi膰 przez W艂a艣ciciela i jest publikowana na stronie internetowej.
 2. Wszelkie odst臋pstwa od Polityki wymagaj膮 formy pisemnej pod rygorem niewa偶no艣ci.
 3. Prawem w艂a艣ciwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Polityce stosuje si臋 odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowi膮zuj膮cego.
 5. Firma TEAMBLACHU B艂a偶ej Chy艂a bardzo starannie dobiera swoich partner贸w biznesowych, nie odpowiada jednak za standard i polityk臋 ochrony prywatno艣ci stosowan膮 przez w艂a艣cicieli, operator贸w czy administrator贸w tych stron. Polecamy weryfikacj臋 tych podmiot贸w we w艂asnym zakresie.
Magazyn, wysy艂ka towar贸w oraz przyjmowanie zwrot贸w i reklamacji realizowana jest przez Zorganizowan膮 Cz臋艣膰 Przedsi臋biorstwa Fundacji o nazwie Kamil Kostka adres: ul. Lotnicza 69/7, 47-400 Racib贸rz 1.2. Niniejszy regulamin okre艣la zasady korzystania ze Sklepu, warunki sk艂adania zam贸wie艅 na produkty dost臋pne w Sklepie, czas i zasady realizacji zam贸wie艅, warunki i formy p艂atno艣ci, uprawnienia Klienta do anulowania zam贸wienia i odst膮pienia od umowy oraz zasady sk艂adania i rozpatrywania reklamacji. 1.3. Sklep prowadzi sprzeda偶 detaliczn膮 za po艣rednictwem strony internetowej z wykorzystaniem 艣rodk贸w komunikowania si臋 na odleg艂o艣膰. W celu korzystania ze Sklepu niezb臋dne jest uko艅czenie 18 roku 偶ycia oraz :
 • posiadanie dost臋pu do Internetu;
 • posiadanie adresu e-mail;
 • zainstalowanie najnowszej wersji przegl膮darki internetowej;
 • w艂膮czona obs艂uga javascript;
 • zainstalowanie wtyczki Flash Player;
 • akceptacja plik贸w cookies.
1.4. Klient uprawniony jest i zobowi膮zany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego i dobrymi obyczajami. 1.5. Klient zobowi膮zany jest do powstrzymywania si臋 od jakiejkolwiek aktywno艣ci, kt贸ra mog艂aby wp艂yn膮膰 na prawid艂owe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczeg贸lno艣ci od jakiegokolwiek ingerowania w zawarto艣膰 Sklepu lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do cel贸w innych ni偶 jego przeznaczenie, w tym w szczeg贸lno艣ci rozsy艂anie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek dzia艂alno艣ci komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp. 1.6. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zak艂贸cenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane si艂膮 wy偶sz膮, niedozwolonym dzia艂aniem os贸b trzecich lub niekompatybilno艣膰 Sklepu z infrastruktur膮 techniczn膮 Klienta. 1.7. Przegl膮danie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji oraz samodzielne sk艂adanie zam贸wie艅 przez Klienta na produkty znajduj膮ce si臋 w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania. 1.8. Kupuj膮cy, najp贸藕niej w chwili z艂o偶enia zam贸wienia, jest zobowi膮zany do zapoznania si臋 z Regulaminem i przez z艂o偶enie zam贸wienia potwierdza, i偶 si臋 z nim zapozna艂. II WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAM脫WIENIA 2.1. Wszelkie og艂oszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowi膮 oferty w rozumieniu przepis贸w Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r.. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380z p贸藕n. zm.) 2.2. Klient, sk艂ada zam贸wienie, wskazuj膮c na produkty, kt贸rymi jest zainteresowany, przez wyb贸r znajduj膮cego si臋 na Stronie produktowej polecenia 鈥濪o koszyka鈥, a nast臋pnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i p艂atno艣ci oraz potwierdzenie zam贸wienia. 2.3. W Koszyku, Klient ma mo偶liwo艣膰:
 • dodawania i usuwania produkt贸w oraz ich ilo艣ci;
 • wskazania adresu, na jaki przedmiot zam贸wienia ma by膰 dostarczony oraz dane niezb臋dne do wystawienia faktury;
 • wyboru sposoby dostawy (paczkomaty InPost, kurier, Poczta Polska);
 • wyboru spos贸b p艂atno艣ci (przelew online, p艂atno艣膰 kart膮 Visa, Visa Electron, MasterCard MasterCard Electronic, Maestro, przesy艂ka pobraniowa);
 • dodania kodu rabatowego.
2.4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, i偶 Klient poda艂 nieprawdzie dane Sklep ma prawo odst膮pi膰 od realizacji zam贸wienia powiadamiaj膮c o tym Klienta. 2.5. Wysy艂ka zakupionego towaru realizowana jest w terminie 2 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od daty z艂o偶enia zam贸wienia (w przypadku wybrania formy p艂atno艣ci za pobraniem) lub od momentu potwierdzenia p艂atno艣ci na koncie Sklepu. 2.6 Zakupiony towar wysy艂any jest w kopertach lub kartonikach, kt贸re nie posiadaj膮 偶adnych oznacze艅 mog膮cych sugerowa膰 zawarto艣膰 przesy艂ki oraz s膮 nadawane przez neutralnego nadawc臋, kt贸rego nazwa nie jest powi膮zana z bran偶膮. 2.7. Zam贸wienia drog膮 elektroniczn膮 mo偶na sk艂ada膰 24 godziny na dob臋 przez ca艂y rok. Zam贸wienia z艂o偶one w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane b臋d膮 dopiero w kolejnym dniu roboczym. 2.8. Sklep zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 czasowego zawieszenia dzia艂alno艣ci w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych. 2.9. W przypadku wyboru przez Klienta metody p艂atno艣ci w formie podmiot贸w po艣rednicz膮cych w transakcji (serwis Dotpay) brak zap艂aty w terminie 5 dni od z艂o偶enia zam贸wienia, spowoduje anulowanie zam贸wienia. W takiej sytuacji Klient mo偶na powt贸rnie z艂o偶y膰 zam贸wienie. Realizacja zam贸wienia p艂atnego przelewem lub kart膮 kredytow膮 rozpoczyna si臋 z chwil膮 otrzymania nale偶no艣ci za towar. 2.10. W przypadku, gdy realizacja cz臋艣ci zam贸wienia nie b臋dzie mo偶liwa, Sklep mo偶e zaproponowa膰 Klientowi: 2.10.1. anulowanie ca艂o艣ci zam贸wienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep b臋dzie zwolniony z obowi膮zku realizacji zam贸wienia); 2.10.2. anulowanie zam贸wienia w cz臋艣ci, w kt贸rej realizacja nie jest mo偶liwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zam贸wienie zostanie zrealizowane w cz臋艣ci, przy czym Sklep b臋dzie zwolniony z obowi膮zku jego realizacji w pozosta艂ym zakresie); 2.10.3. realizacj臋 艣wiadczenia zast臋pczego, kt贸re zostanie potwierdzone z Klientem. Zam贸wienie na podstawie 艣wiadczenia zast臋pczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane b臋dzie jako finalne; 2.10.4. podzia艂 zam贸wienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej cz臋艣ci zam贸wienia, kt贸rej realizacja nie jest mo偶liwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wys艂anie sk艂adaj膮cych si臋 na zam贸wienie produkt贸w zostanie dokonane w kilku odr臋bnych przesy艂kach, za艣 Klient b臋dzie ponosi艂 dodatkowe koszty zwi膮zane z podzia艂em zam贸wienia na kilka wysy艂ek). 2.11. W przypadku braku w Sklepie zam贸wionego produktu lub braku mo偶liwo艣ci realizacji zam贸wienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wys艂anie informacji na adres email podany podczas rejestracji w terminie 7 (siedmiu) dni, licz膮c od daty zawarcia umowy. 2.12. Je艣li zap艂ata za przedmiot zam贸wienia, kt贸re nie mog艂o zosta膰 zrealizowane w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci, zosta艂a dokonana z g贸ry, Sklep zwr贸ci Klientowi zap艂acon膮 kwot臋 (lub r贸偶nic臋) w ci膮gu 14 (czterna艣cie) dni od dnia wys艂ania informacji, na zasadach szczeg贸艂owo wskazanych w punkcie IV niniejszego Regulaminu. 2.14. W przypadku podania przez Klienta b艂臋dnych lub niedok艂adnych danych, w tym w szczeg贸lno艣ci b艂臋dnego lub niedok艂adnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niedostarczenie lub op贸藕nienie w dostarczeniu przedmiotu zam贸wienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. 2.15. Sklep mo偶e zamie艣ci膰 na stronie internetowej Sklepu przedstawiaj膮cej dany produkt informacj臋 o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ci膮gu kt贸rych nast膮pi nadanie przesy艂ki z przedmiotem zam贸wienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyj臋cia zam贸wienia do realizacji do chwili wys艂ania przedmiotu zam贸wienia do Klienta, w wybrany przez Niego spos贸b. Czas realizacji zam贸wienia jest podawany z uwzgl臋dnieniem terminu skompletowania wszystkich zam贸wionych produkt贸w. 2.16. Zam贸wienia indywidualne (na zam贸wienie) mo偶na sk艂ada膰 za po艣rednictwem adresu e-mail Sklepu lub telefonicznie. Sklep dokona orientacyjnej wyceny i po wst臋pnej akceptacji wykona i prze艣le 3 projekty graficzne聽 na wskazany przez klienta adres e-mail. Pierwsze 3 projekty graficzne Sklep wykona nieodp艂atnie, a ka偶de kolejne 3 projekty b臋d膮 kosztowa艂y 20 z艂. 2.17. Czas realizacji zam贸wienia indywidualnego (na zam贸wienie) wynosi 7 dni, a w przypadku trudno dost臋pnych materia艂贸w mo偶e si臋 wyd艂u偶y膰 do czasu niezb臋dnego do prawid艂owej realizacji zam贸wienia. 2.18. Sklep obs艂uguje Klient贸w na terytorium Europy. III CENY PRODUKT脫W I KOSZTY PRZESY艁KI 3.1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawieraj膮 podatek VAT i podawane s膮 w polskiej walucie. 3.2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesy艂ki. 3.3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towar贸w znajduj膮cych si臋 w Sklepie, wprowadzania nowych towar贸w do sprzeda偶y, przeprowadzania i odwo艂ywania akcji promocyjnych, b膮d藕 wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszaj膮 praw os贸b, kt贸re zawar艂y umowy sprzeda偶y towar贸w oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw os贸b uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania. 3.4. Koszty przesy艂ki doliczane s膮 do sumy zamawianych produkt贸w i ponosi je Klient. 3.5. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesy艂k膮 鈥濸aczkomaty InPost鈥, dostawa Towar贸w w ramach tej us艂ugi zostanie wykonana przez sp贸艂k臋 InPost Sp. z o.o. po akceptacji przez Klienta regulaminu 鈥濸aczkomaty 24/7鈥 przygotowanego i dostarczonego przez dostawc臋 us艂ug 鈥濸aczkomaty InPost鈥, tj. sp贸艂k臋 InPost Sp. z o.o.. Sklep umo偶liwi Klientowi zapoznanie si臋 z regulaminem 艣wiadczenia us艂ug lub 鈥濸aczkomaty 24/7鈥 w procesie zatwierdzania wyboru przez Klienta sposobu realizacji dostawy Towar贸w. 3.6. Podczas odbioru przesy艂ki dostarczonej przez kuriera, zalecane jest, aby Klient sprawdzi艂 w jego obecno艣ci stan opakowania zewn臋trznego przesy艂ki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesy艂ki Klient zalecane jest, aby Klient, wraz z kurierem, sporz膮dzi艂 protok贸艂 szkody, w dw贸ch jednobrzmi膮cych egzemplarzach podpisanych przez klienta i kuriera. Niezastosowanie si臋 do zalece艅 nie wp艂ywa na mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia reklamacji w Sklepie. 3.7. Odbieraj膮c przesy艂k臋 z Paczkomatu, Klient powinien sprawdzi膰 stan paczki i w razie jakichkolwiek zastrze偶e艅, wybra膰 na ekranie Paczkomatu opcj臋 dot. reklamacji i post臋powa膰 zgodnie z wy艣wietlanymi instrukcjami. Niezastosowanie si臋 do zalece艅 nie wp艂ywa na mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia reklamacji w Sklepie. IV DOPUSZCZALNE FORMY P艁ATNO艢CI 4.1.Zap艂aty za towar, kt贸ry ma by膰 dostarczony mo偶na dokona膰: 4.1.1. osobi艣cie, got贸wk膮, w momencie dostarczenia zam贸wienia za pobraniem lub w momencie聽 odbierania towaru w paczkomacie InPost; 4.1.2. on-line za pomoc膮 bramki p艂atno艣ci Dotpay; 4.1.2. przelewem na podane konto Sklepu. 4.2. Zwrot 艣rodk贸w nast臋puje w takiej samej formie w jakiej zosta艂a dokonana p艂atno艣膰 przez Klienta, chyba 偶e Klient wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami. V REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU 5.1 Klient ma prawo odst膮pi膰 od zawartej umowy bez podania przyczyny i ponoszenia koszt贸w. Umow臋, od kt贸rej odst膮piono, uwa偶a si臋 za niezawart膮. 5.2 W przypadku zamiaru odst膮pienia od umowy Klient sk艂ada na pi艣mie o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy i przesy艂a je do Sklep, w terminie 14 dni od dnia dor臋czenia mu towaru, a je偶eli towar jest dostarczany cz臋艣ciami, od dor臋czenia ostatniej cz臋艣ci. Do zachowania terminu wystarcza wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem na adres Sklepu lub skanu podpisanego o艣wiadczenia na adres e-mail sklepu聽kontakt@drmakeup.pl 5.3. W przypadku, o kt贸rym mowa w ust. 1, Klient zobowi膮zany jest do zwrotu zakupionego towaru niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia odst膮pienia od umowy. Do zachowania terminu wystarcza wys艂anie towaru przed jego up艂ywem. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. 5.4. W przypadku, o kt贸rym mowa w ust. 2, Sklep zobowi膮zany jest do przekazania Klientowi wp艂aconej kwoty za towar obj臋ty zwrotem oraz uiszczonych koszt贸w wysy艂ki, w terminie nie d艂u偶szym ni偶 14 dni od dnia z艂o偶enia o艣wiadczenia woli o odst膮pieniu. Jednak偶e, je偶eli Klient wybra艂 spos贸b dostarczenia towaru zam贸wienia inny, ni偶 najta艅szy spos贸b oferowany przez Sklep dla danego zam贸wienia, Sklep nie jest zobowi膮zany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w. 5.5 Sklep dokona zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu, jakiego u偶y艂 Klient, chyba 偶e Klient uzgodni ze Sklepem inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami. Sklep wstrzymuje si臋 z ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z聽powrotem lub dostarczenia przez Kleinta dowodu jego odes艂ania, cokolwiek nast膮pi wcze艣niej. Sklep dokona r贸wnie偶 korekty uprzednio przekazanych Klientowi dowod贸w zakupu (faktura koryguj膮ca VAT lub specyfikacja koryguj膮ca). 5.6 Je偶eli Klient przes艂a艂 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy zanim otrzyma艂 potwierdzenie realizacji zam贸wienia, zam贸wienie jest anulowane. 5.7. Klient ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci towaru b臋d膮ce wynikiem korzystania z聽niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i w艂a艣ciwo艣ci towaru. 5.8. Przepis贸w powy偶szych nie stosuje si臋 do zam贸wie艅 indywidualnych (na zam贸wienie) opisanych w 搂 2 ust. 16, oraz do produkt贸w wskazanych w za艂膮czniku nr 1 do niniejszego regulaminu (wykaz produkt贸w niepodlegaj膮cych zwrotom), kt贸re na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie podlegaj膮 zwrotowi 鈥撀 Prawo odst膮pienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi臋biorstwa lub na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje konsumentowi w odniesieniu do um贸w:
 1. o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli przedsi臋biorca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez przedsi臋biorc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy;
 2. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 3. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
 4. o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.
5.9. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodno艣ci towaru z umow膮. Reklamacj臋 z tego tytu艂u Klient sk艂ada na pi艣mie lub e-mailem w terminie 2 lat od dnia dostarczenia mu towaru. Adres do korespondencji oraz adres e-mail okre艣lony jest w 搂 1 ust. 1 i 搂 5 ust. 2. Reklamacja mo偶e zawiera膰 jedno z 偶膮da艅: obni偶enia ceny, usuni臋cia wady, wymiany towaru na wolny od wad albo o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy. 5.10. Sklep mo偶e 偶膮da膰 uzupe艂nienia reklamacji poprzez przes艂anie na adres wskazany w wezwaniu o聽uzupe艂nienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji), opakowania przesy艂ki w kt贸rej reklamowany towar nadszed艂 lub towaru kt贸ry jest przedmiotem reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ci膮gu 14 dni od dnia jej z艂o偶enia, je偶eli jest kompletna, b膮d藕 uzupe艂nienia, je偶eli to by艂o wymagane. Dostarczenie Sprzedaj膮cemu towaru na warunkach okre艣lonych w niniejszym ust臋pie, nast臋puje na koszt Sklepu. 5.11. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnion膮, Sklep niezw艂ocznie informuje o tym Klienta i聽dokonuje w zale偶no艣ci od 偶膮dania: obni偶enia ceny lub 聽przesy艂a Klientowi pe艂nowarto艣ciowy towar, a wobec braku takiej mo偶liwo艣ci, zwraca Klientowi nale偶n膮 kwot臋 przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na konto. Sklep wystawia Klientowi odpowiedni膮 korekt臋 dowodu zakupu (faktura koryguj膮ca VAT lub specyfikacja koryguj膮ca). 5.12. Zastosowanie okre艣lonego sposobu pozas膮dowego rozstrzygni臋cia sporu mo偶liwe jest tylko za obop贸ln膮 zgod膮 Klienta i Sklep. Szczeg贸艂owe procedury pozas膮dowego rozstrzygania spor贸w mi臋dzy Klientem a Sklepem dost臋pne s膮 na stronie internetowej Urz臋du Ochrony Konkurencji i聽Konsument贸w: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej a tak偶e u powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w. 5.13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do okre艣lenia praw i obowi膮zk贸w Klienta i Sklepu w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajduj膮 przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczeg贸lno艣ci przepisy o r臋kojmi przy sprzeda偶y. VI PLIKI 鈥濩OOKIES鈥 6.1. Sklep nie zbiera w spos贸b automatyczny 偶adnych informacji, z wyj膮tkiem informacji zawartych w plikach cookies. 6.2. Pliki cookies (tak zwane 鈥瀋iasteczka鈥) s膮 danymi informatycznymi, niewielkimi informacjami wysy艂anymi przez serwis internetowy i przechowywane na urz膮dzeniu ko艅cowym Klienta (komputerze, laptopie, smartfoonie) niezb臋dnymi do prawid艂owego funkcjonowania witryny lub funkcjonalno艣ci, z kt贸rych Klient chce skorzysta膰. Pliki te zawieraj膮 r贸偶ne informacje niezb臋dne do prawid艂owego funkcjonowania serwisu internetowego, zazwyczaj jest to nazwa strony internetowej, ich personalizacja i informacje logowania. 6.3. Sklep wykorzystuje pliki cookies do dostosowania zawarto艣ci stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pozwalaj膮 rozpozna膰 urz膮dzenie Klienta i wy艣wietli膰 stron臋 internetow膮 dostosowan膮 do jego indywidualnych preferencji, a tak偶e tworzenia statystyk, kt贸re pomog膮 zrozumie膰 spos贸b korzystania ze Sklepu przez Klienta i przez to ulepszanie struktury i zawarto艣ci Sklepu. 6.4. Sklep dzieli przechowywane pliki cookies ze wzgl臋du na czas, przez jaki s膮 one umieszczone w urz膮dzeniu ko艅cowym Klienta i rozr贸偶nia:
 1. Cookies tymczasowe (session cookies)聽鈥 u偶ywane tylko podczas aktualnej sesji Klienta i usuwane po jej zamkni臋ciu.
 2. Cookies sta艂e (persistent cookies)聽鈥 nie s膮 kasowane po zamkni臋ciu aktualnej sesji i s膮 przechowywane na komputerze Klienta przez oznaczony czas lub bez okresu wa偶no艣ci w zale偶no艣ci od indywidualnych ustawie艅 w艂a艣ciciela witryny.
6.5. Klient mo偶e w ka偶dej chwili usun膮膰 pliki cookies znajduj膮ce si臋 na jego komputerze. Sklep informuje, i偶 usuni臋cie, wy艂膮czenie lub ograniczenie mo偶e wp艂yn膮膰 na prawid艂owe funkcjonowanie Sklepu lub jego niekt贸rych sk艂adnik贸w. 6.6. Sklep rozr贸偶nia pliki cookies tak偶e w nast臋puj膮cy spos贸b:
 1. Funkcjonalne 鈥 umo偶liwiaj膮ce prawid艂owe korzystanie ze Sklepu,
 2. S艂u偶膮ce bezpiecze艅stwu 鈥 umo偶liwiaj膮ce bezpieczne korzystanie z funkcjonalno艣ci Sklepu,
 3. Uwierzytelniaj膮ce 鈥 umo偶liwiaj膮ce utrzymanie tzw. sesji zalogowania Klienta,
 4. Reklamowe 鈥 umo偶liwiaj膮ce wy艣wietlanie spersonalizowanych reklam,
 5. Konfiguracyjne 鈥 umo偶liwiaj膮ce na konfiguracj臋 ustawie艅 funkcji i us艂ug Sklepu.
6.7. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plik贸w 鈥瀋ookies鈥 dost臋pne s膮 w ustawieniach oprogramowania (przegl膮darki internetowej) 6.8. Pliki cookies zamieszczane w urz膮dzeniu ko艅cowym Klienta Sklepu i wykorzystywane mog膮 by膰 r贸wnie偶 przez wsp贸艂pracuj膮cych z operatorem Sklepu reklamodawc贸w oraz partner贸w. VII ZWROTY NALE呕NO艢CI 7.1. Sklep dokona zwrotu nale偶no艣ci w ci膮gu 14 dni kalendarzowych przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y u偶yte przez Klienta w pierwotnej transakcji, w przypadku: 7.1.1. anulowania zam贸wienia lub cz臋艣ci zam贸wienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia cz臋艣膰 ceny) op艂aconego z g贸ry przed jego realizacj膮; 7.1.2. zwrotu produktu (odst膮pienia od umowy) z zam贸wienia, kt贸re zosta艂o dostarczone za po艣rednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej; 7.1.3. uznania reklamacji i braku mo偶liwo艣ci naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy; 7.1.4. uznania prawa do 偶膮dania obni偶enia ceny produktu. 7.2. Sklep dokona zwrotu pieni臋dzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powi膮zany z kart膮 kredytow膮 lub p艂atnicz膮 Klienta) lub przekazem pocztowym (klient ponosi koszty przekazu) 鈥 je艣li zam贸wienie by艂o op艂acone: 7.2.1. z g贸ry za pomoc膮 przelewu lub karty kredytowej; 7.2.2. przy odbiorze u kuriera, w paczkomacie lub na poczcie. VIII NEWSLETTER 8.1. Klient mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drog膮 elektroniczn膮, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stron臋 internetow膮. W przypadku wyra偶enia takiej zgody, Klient otrzymywa膰 b臋dzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu. 8.2. Klient mo偶e w dowolnym momencie zrezygnowa膰 z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zg艂oszenie pro艣by do administratora danych lub klikaj膮c na link deaktywuj膮cy, znajduj膮cy si臋 w ka偶dej wiadomo艣ci Newslettera. IX POSTANOWIENIA KO艃COWE 9.1. W艂a艣ciciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomo艣ci, 偶e korzystanie z sieci Internet mo偶e wi膮za膰 si臋 z ryzykiem w postaci szkody, kt贸r膮 Klient mo偶e ponie艣膰 na skutek zagro偶e艅 wyst臋puj膮cych w sieci Internet, a w szczeg贸lno艣ci w艂amania do systemu informatycznego Klienta, przej臋cia hase艂 przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami. 9.2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialno艣ci za blokowanie przez administrator贸w serwer贸w pocztowych przesy艂ania wiadomo艣ci na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze u偶ywanym przez Klienta. 9.3. R贸偶nice pomi臋dzy wizualizacj膮 produktu wynikaj膮c膮 z indywidualnych ustawie艅 komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wygl膮dem produktu nie mog膮 by膰 podstaw膮 reklamacji. Klientowi, w takim przypadku, przys艂uguje prawo do odst膮pienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt V niniejszego Regulaminu. 9.4. W艂a艣ciciel informuje, 偶e wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materia艂y graficzne, zdj臋cia podlegaj膮 ochronie prawnej i s膮 wykorzystywane przez Sklep wy艂膮cznie dla cel贸w informacyjnych. 9.5. Wszystkie nazwy produkt贸w oferowanych do sprzeda偶y przez Sklep s膮 u偶ywane w celach identyfikacyjnych i mog膮 by膰 chronione i zastrze偶one na podstawie przepis贸w Ustawy Prawo w艂asno艣ci przemys艂owej. 9.6. W艂a艣ciciel zwraca uwag臋, 偶e Sklep zawiera tre艣ci chronione prawem w艂asno艣ci intelektualnej, w szczeg贸lno艣ci utwory chronione prawem autorskim (tre艣膰 zamieszczona w Sklepie, uk艂ad graficzny, grafiki, zdj臋cia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzaj膮ce Sklep zobowi膮zuj膮 si臋 do przestrzegania praw w艂asno艣ci intelektualnych (w tym autorskich praw maj膮tkowych oraz praw w艂asno艣ci przemys艂owej takich jak prawa wynikaj膮ce z rejestracji znak贸w towarowych) przys艂uguj膮cych W艂a艣cicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzaj膮ca stron臋 internetow膮 Sklepu ponosi wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 za nieprzestrzeganie postanowie艅 niniejszego punktu. 9.7. Klienci nie mog膮 umieszcza膰 tre艣ci niezgodnych z obowi膮zuj膮cym prawem, niemoralnych i naruszaj膮cych dobro os贸b trzecich, jak r贸wnie偶 zakazuje si臋 Klientom publikowania link贸w do materia艂贸w pornograficznych, obscenicznych czy ur膮gaj膮cych godno艣ci innych os贸b. 9.8. O ka偶dej zmianie regulaminu Sklep zobowi膮zuje si臋 poinformowa膰 zarejestrowanych u偶ytkownik贸w Sklepu wysy艂aj膮c Im elektroniczn膮 wiadomo艣膰 na adresy email podane podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji b臋dzie m贸g艂 w ka偶dej chwili usun膮膰 swoje konto. 9.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie maj膮 zastosowanie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, w tym zw艂aszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczeg贸lnych warunkach sprzeda偶y konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a tak偶e ustawy o ochronie niekt贸rych praw konsument贸w oraz o odpowiedzialno艣ci za szkod臋 wyrz膮dzon膮 przez produkt niebezpieczny. 9.10. Niniejszy Regulamin obowi膮zuje od dnia 01.02.2020 Komunikat w sprawie pozas膮dowego rozstrzyganie spor贸w Zgodnie z rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania spor贸w konsumenckich oraz zmiany rozporz膮dzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporz膮dzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Fundacja Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci 鈥濼w贸j Startup鈥 z siedzib膮 w Warszawie niniejszym udost臋pnia 艂膮cze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umo偶liwia pozas膮dowe rozstrzyganie spor贸w mi臋dzy przedsi臋biorcami i konsumentami. Rozstrzyganie spor贸w t膮 metod膮 ma charakter dobrowolny. WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY (formularz ten nale偶y wype艂ni膰 i odes艂a膰 tylko w przypadku ch臋ci odst膮pienia od umowy) 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ (Imi臋 i nazwisko osoby sk艂adaj膮cej pismo) 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ 聽鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ 聽聽聽聽聽 (adres osoby sk艂adaj膮cej pismo) Fundacja Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 鈥淭w贸j StartUp鈥 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽
 1. 呕urawia 6/12 lok. 766
00-503 Warszawa ODST膭PIENIE OD UMOWY Ja, ni偶ej podpisany/na niniejszym odst臋puj臋 od nast臋puj膮cej umowy:
 1. Data zawarcia umowy 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.
 2. Przedmiot umowy 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.
鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ Podpis konsumenta Data: 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹. WZ脫R REKLAMACJI (formularz ten nale偶y wype艂ni膰 i odes艂a膰 tylko w przypadku ch臋ci zg艂oszenia reklamacji) 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ (Imi臋 i nazwisko osoby sk艂adaj膮cej pismo) 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ 聽鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ 聽聽聽聽聽 (adres osoby sk艂adaj膮cej pismo) Fundacja Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 鈥淭w贸j StartUp鈥 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽
 1. 呕urawia 6/12 lok. 766
00-503 Warszawa REKLAMACJA Ja, ni偶ej podpisany/na niniejszym sk艂adam reklamacj臋 dotycz膮c膮 umowy z聽dnia 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹.鈥︹︹︹︹., kt贸rej przedmiotem by艂o 鈥︹︹︹ 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ Przyczyna zg艂oszenia reklamacji: 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ (nale偶y dok艂adnie opisa膰 przyczyn臋 reklamacji) Wobec powy偶szego *:
 1. wnosz臋 o obni偶enie ceny towaru do kwoty 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ ;
 2. wnosz臋 o usuni臋cia wady;
 3. wnosz臋 o wymian臋 towaru na wolny od wad;
 4. o艣wiadczam, i偶 odst臋puj臋 od umowy.
鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ Podpis konsumenta Data: 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹. * niepotrzebne skre艣li膰.
Save settings
Cookies settings